Европейски млечни продукти всеки ден

„Европейски млечни продукти всеки ден” е шестата одобрена от Европейския съюз промоционална програма, за прилагането на която бе подписан договор от Държавен фонд „Земеделие” и „Асоциация на млекопреработвателите в България”.

Това е втори промоционален проект, който АМБ изпълнява. Това показва, че организацията има опит и се стреми да разшири информационната кампания и да рекламира български млечни продукти, които имат уникални и специфични здравословни качества.

Програмата е за промоция на млечни продукти в трети страни и ще бъде насочена към пазарите на Австралия и Обединените арабски емирства.

Срокът за изпълнение е три години, с разпределен бюджет от приблизително 3.5 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора. Ще бъдат промотирани и популяризирано в Австралия и Обединените арабски емирства основно бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко.

Програмата цели увеличаване потреблението на промотираните продукти и активно запознаване на целевите групи потребители с тяхното разнообразие, както и връщане на пазарите в тези страни за български млечни продукти.

Това е втората програма, която ще се прилага от „Асоциация на млекопреработвателите в България”.  Първата – „Европейско сирене, моля”, насочена за Русия и Украйна иприключи в края на април след тригодишно изпълнение.

ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява останалите 20% от средствата.


НОВИНИ ЗА "ЕВРОПЕЙСКИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ВСЕКИ ДЕН" ...


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Данон Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД