Издателска дейност

РЪКОВОДСТВО добри производствени практики в млечната промишленост

Автори: Проф.д-р Желязко Симов, ст.н.с. Иван Параскевов, д-р Ирина Шишкова, инж.Мариана Юнгарева, инж.Екатерина Белчева ...
» Прочети още

РЪКОВОДСТВО за въвеждане на НАССР система в млекопреработвателни предприятия

Автори: проф.д.т.н. инж. Стефан Дичев, ст.н.с. II ст. Д-р Мария Богданова и д-р Диана Радева
» Прочети още

Българско кисело мляко

Автори: ст.н.д. д-р инж. Мария Стефанова Кондратенко и Проф.д-р Желязко Симов
» Прочети още

Книга за саламуреното сирене

Автори: Чл.кор.проф.д.т.н. Мария Балтаджиева и т.н.ст. д-р Георги Славчев
» Прочети още

РЪКОВОДСТВО за физикохимичен и микробиологичен контрол на млякото и млечните продукти

Автори: Ст.н.ст. д-р Георги Славчев, Ст.н.с.Д-р Росица Еникова ид-р Мая Макавеева
» Прочети още

Нормативни документи в хранително-вкусовата индустрия - млечна промишленост

» Прочети още

Българското име на дълголетието - 100 години от откриването на Lactobacillus Bulgaricum

Автори: Научно-консултативен съвет към АМБ под редакцията на Фондация "Д-р Стамен Григоров" Кратки резюмета на научните ...
» Прочети още

Система за въвеждане и управление на здравословни и безопасни условия на труд в млекопреработвателните предприятия

Издадена от Министерство на труда и социалната политика, Фонд условия на труд
» Прочети още

Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Генезис Лаборатории Млечни продукти с марка Димитър Маджаров