Консултации по проекти

Консултира и разработва участва успешно като партньор в реализиране на проекти по международни програми за подпомагане на селскостопанския сектор:

  • Асоциацията Проект на JIСA - Япония "Проучване качеството на суровото мляко в северозападна България - 2002г."
  • Програма "Партньори" по проект на ФАР-2000 "професионално обучение (АРИР) - квалификация и преквалификация на безработни и специалисти от млечния сектор"-2003г.
  • Програма ФАР АКСЕЛ 2000 - съвместен проект с българо-швейцарска фондация ФАЕЛ "Подпомагане на внедряването на системата НАССР за напълно безопасни млечни храни" , реализиран 2003г.
  • Подизпълнител по проект на ФАР между министерството на земеделието на България и Гърция, по проект 4 "Млечна индустрия" по Twinning project BG 200/IB/AG-03. 2003/2004г.
  • Съвместен проект с Българо-Германска - Търговска Камара. "Проучване и взаимопомощ относно внедряване на европейските стандарти в млекопреработването, разширяване асортимента и търговския обмен" 2004г.
  • Тази година продължава реализирането на Проект за обучение и техническа помощ за подобряване на млекопреработвателния сектор в България. Прoектът е одобрен от Министерството на Външните Работи на Италия по Закон 212 от 26 февруари 1992 г. и е съфинансиран от Експериментална станция "Виторио Тадини" Кремона, (Пиаченца, Италия)

Млечни продукти с марка Димитър Маджаров INTRAMA1 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка