Оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони

Обща цел на проекта:

Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.


Специфични цели:


 • Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 • Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
 • Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
 • Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.


За допълнителна информация и новини за проекта, моля посете следните уеб страници:


www.milk.competencemap.bg
www.competencemap.bg


НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА


 • БСК подготвя проект за разширяване на MyCompetence
  Нуждата от квалифицирани специалисти и обучение, младежка безработица и образование, очерта в своята презентация Томчо Томов - председател на НЦОК при БСК на Националната научно-практическа конференция на АМБ, проведена по време на изложението „Светът на млякото".  
  Прочети още  ...


 • СИСТЕМАТА MYCOMPETENCE ПРЕДСТАВЕНА НА КОНФЕРЕНЦИЯ
  Нуждата от квалифицирани специалисти и обучение, младежка безработица и образование, очерта в своята презентация Томчо Томов - председател на НЦОК при БСК на Националната научно-практическа конференция на АМБ, проведена по време на изложението „Светът на млякото".
  Прочети още  ...


 • Пет университета ще въвеждат образователните стандарти, препоръчани от бизнеса
  В София се провежда форум с международно участие за представяне на Информационната система за оценка на компетенциите.
  Прочети още  ...


 • Томчо Томов, председател на НЦОК:
  Необходимо е професионалните стандарти да са част от професионалното обучение

  36% от българите заемат длъжност, за която се изисква много по-ниска квалификация от тяхната. Това съобщи ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов по време на среща с директорите на професионалните гимназии в област Варна с участието на министъра на образованието Анелия Клисарова.
  Прочети още  ...


 • Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите е избран за посредник при трудови спорове
  Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) представи на интернет-страницата си новите посредници и арбитри, които могат да оказват съдействие на работодателите, работниците и служителите за уреждане на колективни трудови спорове (КТС).
  Прочети още  ...

 • Информационната система за оценка на компетенциите ще доближи изискванията на бизнеса и очакванията на служителите
  Източник: БСК

  Информационната система за оценка на компетенциите ще намали разликата между очакванията на бизнеса и на младите хора при заемането на конкретна длъжност.
  Прочети още  ... • ПРОЕКТЪТ НА БСК Е ОСНОВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

  Томчо Томов, председател на НЦОК по проекта на БСК „Разработване и внедряване на единна система за оценка на компетенциите"  пред вестник „Мляко+"
  Интервю на Магдалена Апостолова

  Прочети цялото интервю  ...

 

 • Професионалното образование трябва да е съобразено с нуждите на бизнеса
  Среща – дискусия „Модел за партньорство – професионална гимназия – предприятие“ организира МОМН, касаеща   промени в Закона за професионалното образование.
  Прочети още ...
 • Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев пред вестник МЛЯКО+
   ПРОЕКТЪТ НА БСК ДАВА ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ НА ФИРМИТЕ ОТ МЛЕЧНИЯ СЕКТОР
  Човешкият капитал е един от основните инструменти, с които се печелят битки...
  Прочети цялото интервю ....

   
 • РАЗРАБОТЕН Е КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ МОДЕЛ ЗА 10 КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ
  Компетентностниният модел е разработен за
  Сектор Преработваща промишленост, Производство на мляко и млечни продукти
  .
  Прочети още ....

 • На 8 ноември, 2012 г., в зала 2, салон „Светът на млякото", в Интер Експо център - София, от 11 часа
  Асоциация на млекопреработвателите в България ще проведе Конференция за проблемите в млечния сектор.

  Прочети още ....Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Генезис Лаборатории Мандра Лесидрен ЕООД