Професионалното образование трябва да е съобразено с нуждите на бизнеса

Среща – дискусия „Модел за партньорство – професионална гимназия – предприятие“ организира МОМН, касаеща   промени в Закона за професионалното образование. Присъстваха представители на браншови организации и БСК. Министърът на образованието в оставка акад. Стефан Воденичаров приветства присъстващите и заяви, че се надява на съвместна работа и взаимодействие между работодателските и браншови организации и МОМН, за да се подготвят необходимите за бизнеса кадри и те да са на високо професионално ниво.  Според зам.-министър Милена Дамянова за издигане нивото на средното професионално образование е необходимо партньорство между учебните заведения и бизнеса. Предприятията могат да предлагат учебни програми, според тяхната специфичност и необходимост от кадри, както и да бъдат подписвани договори между бизнеса и средните професионални училища.


Председателят на НЦОК по проекта на БСК Томчо Томов предложи в механизма за намиране на пресечната точка между професионалното образование и бизнеса да бъдат включени браншовите организации. Той смята, че тези организации могат да бъдат много полезни за издигане на професионалното образовани и предложи да бъде използвана цялата мрежа на проекта на БСК . Според него в подхода за внедряване по-активно  трябва да бъде включено Министерството на социалната политика.  Даниела Симидчиева от БСК предложи да бъдат направени евентуални данъчни преференции за бизнеса, който се включва активно и финансира професионалното образование. Когато дадена фирма инвестира в обучение тя да се възползва от Закона за инвестициите .


Според  секторния референт на сектор Преработка на мляко и млечни продукти Магдалена Апостолова  фирми от бранша инвестират в професионалното обучение на кадри и наемат учащи се на стажове. Това показва, че фирмите сами търсят начини и подходи за осигуряване на своите кадри и един но Закон за професионалното образование с нови подходи и стимули за бизнеса би допринесъл за издигане на професионалното образование в полза на търсените професии от различните браншове. Апостолова предложи МОМН да използа направените анализи , анкети и проучвания , които се извършват по проекта на БСК и да се възползва от предложенията в тях за дефицитни професии, умения и компетенции, които са заложени и които ще бъдат опорна точка за издигане на професионалното образование. Според нея в секторните референтни съвети има представители и експерти, както на МОМН, така и на НИППО.


Милчо Бошев, секторен референт на сектор „Производство на безалкохолни напитки“ предложи за бъде направен социално-икономически анализ за общините и областите, който ще даде картината  за промяна на професионалното образование, според изискванията на бизнеса.


Присъстващите на срещата се обединиха около мнението, че самостоятелно министерства, браншовици, работодатели, общини трябва да си взаимодействат и да използват всички възможности и европейски проекти, натрупан опит и информация, да ги обсъждат, да провеждат  срещи и да издигнат на много високо ниво българското професионално образование.


Магдалена Апостолова

22.02.2013 г.

 


Данон Генезис Лаборатории Мултивак Мандра Чех