Полезна информация

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО НАРЕДБА 2

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО НАРЕДБА 2

 

Във връзка с изпълнение на Наредба 2 от 23.02.2017 г.  за специфичните изисквания на производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продуки и официалният им контрол

 Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ), съвместно с Националния съюз на говедовъдите в България, Националното сдружение на месо и млекопроизводителите, Сдружение „Тракия милк“, Национална асоциация на животновъдите планира да бъде проведена разяснителна кампания по изпълнението на Наредба 2.

На семинарите участие ще вземат фирми от млекопреработвателната промишленост, животновъди, представители на частни лаборатории, както и контролните органи от БАБХ и МЗХ.

Като организатор АМБ предвижда следния график за провеждане на  семинарите :

22 май 2017 г. – Пловдив-конферентна зала „Пълдин“, хотел „Санкт Петербург“

26 май 2017 г.- Стара Загора – конферентна зала  хотел „Верея“

30 май 2017 г. – Шумен – конферентна зала хотел „Шумен“

6 юни 2017 г.- Враца – конферентна зала хотел „Хемус“

9 юни 2017 г. – София ,хотел „Централ форум“ 

            Лектори на семинарите ще бъдат водещи експерти от БАБХ. Участие ще вземат експерти от дирекция „Животновъдство“ при МЗХ.

Може да предоставите предварително въпросите, на които искате да получите отговори по Наредба 2 на имейла на АМБ : bam@milkbg.org  

АМБ поема организацията, логистичната дейност и разходите за организиране на семинара, осигуряване на зала, озвучаване и др.

В тази връзка АМБ определя следните тарифи за участие в семинара:

 

За членове и представители на животновъдните организации- 30.00 лева

За членове на Асоциация на млекопреработвателите в България – 50.00 лева

За нечленове и други , желаещи да посетят кампанията – 80.00 лева

Заплащането може да става по банков път или на място.

Банковата сметка на АМБ е: BG 70 UBBS 7820 10 60 10 16 13;BIC: UBBS BGSF; Банка: ОББ, клон „Цар Борис ІІІ”- София

За контакти:  Магдалена Апостолова

Телефони:02/953 27 23 ; GSM:0886 422 724

E-mail:magiap@abv.bg; bam@ milkbg.org

 

Моля, талоните за регистрация да бъдат представени в Асоциацията на млекопреработвателите в България във възможният най-кратък срок, за да се извърши организация

При попълване на заявлението може да давате предложения и конкретни въпроси свързани с темите, по които бихте искали лекторите да вземат отношение.

 

 

 

 

 

Програма

9.30 - 10.00 часа регистрация

10.00 - 10.10 часа – Презентация фирма за бързи тестове „Биоком Трендафилов“

10.10-10.30 часа – Указания по прилагане на  Наредба 2 от 2017 г., преди въвеждането на модул „Мляко“ и обучени пробовземачи. Възможности за организиране на обучения за пробовземачи

Лектор –  БАБХ

10.30 – 10.45 часа – Официална оценка и контрол на фермите. Коригиращи действия след официалната оценка.

Лектор – БАБХ

10.45 - 11.10 часа – Събиране, транспортиране, преработка и предлагане на пазара на млечни продукти при установени несъответстващи проби.

Лектор БАБХ

11.10 – 11.45 часа – Вземане на проби, изисквания към ферми, млекосъбирателните центрове и млекопреработвателни предприятия. Коригиращи действия във фермата и млекопреработвателното предприятия, при несъответстващи резултати на официалния контрол

Лектор БАБХ

11.45 - 12.15 часа – Официален лабораторен контрол. Методи за изпитване. Цени на анализите.

Лектор БАБХ

12.15 - 12.30 часа  – Лабораторен самоконтрол, изисквания.

Лектор : Частна лаборатория  РВС - Русе

12.30 – 13.00 часа - кафе пауза

13.00 - 13.15 часа  – Лабораторен самоконтрол, изисквания

Лектор : Частна лаборатория 2

13.15 – 13.45 часа - Задължение на бизнес операторите по цялата хранителна верига във връзка с изпълнението на Наредба № 2 производители и преработватели.

Лектор – БАБХ

13.45 - 14.15 часа – Дискусия  с участниците - въпроси и отговори

 

14.15 – 14.30  часа- Закриване на семинара


»

Мултивак Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мандра Чех