Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите е избран за посредник при трудови спорове

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) представи на интернет-страницата си новите посредници и арбитри, които могат да оказват съдействие на работодателите, работниците и служителите за уреждане на колективни трудови спорове (КТС). 


За посредник е избран Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.

Той е магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски". Заемал е последователно длъжности и е работил като мениджър управление на човешките ресурси в Българска стопанска камара, „Тепро Метал" ЕАД, „Кремиковци" АД, „Дага Полис" АД, „Консултантска агенция SIA". Томчо Томов е заемал и длъжността "мениджър маркетинг, реклама и връзки с обществеността" в „Джеф Ко" ЕООД и „Труд и капитал" АД. Томчо Томов е хоноруван главен асистент и преподавател по „Социална психология" и „Организационно поведение" в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет в София, както и по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски". Има специализации по „Индустриални отношения" в Израел, „Организационно поведение" в Дания и „Връзки с обществеността" във Франция.

 
НИПА съдейства за доброволното уреждане на КТС между работодателя от една страна и работниците и служителите - от друга. Всяка от страните по колективен трудов спор може да потърси съдействието на института за уреждането му чрез посредничество или  арбитраж. Посредникът оказва съдействие на страните на по-ранен етап от КТС. Той може да бъде потърсен тогава, когато преговорите между двете страни в спора не са дали резултат. Избраният от страните посредник не решава сам конфликта по същество, а съдейства на страните да го уредят помежду си с консенсус. Арбитражът е процедура за доброволно уреждане на колективни трудови спорове от независима и безпристрастна трета страна - арбитражен орган. Взетото в процеса на арбитража решение е окончателно и задължително за страните.

 


INTRAMA1 Мандра Лесидрен ЕООД Генезис Лаборатории Мандра Чех