СНАБДЯВАНЕ С МЛЯКО НА СОФИЯ ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК

Млечният път на България през вековете

През 1934 г. София има 287 976 жители. Те са консумирали 34-55 тона мляко, 30-32 тона краве, 2-5 тона биволско, 18 тона овче и само 12-15 литра козе.

Ежедневно в София е влизала армия от 1 200 млекари. От тях 1050 са били производители, 145 пекупвачи и 5 представители на кооперации. Млякото е доставяно в 689 двуколки, 268 магарета, 8 каруци четириколки и 1 камион. Един доставчик пренася млякото с влак, а 263 го носят с кобилици. Тези доставчици тръгват от къща на къща още през нощта. Пътуват по лоши , кални пътища, зимно време през студ и виелици, като истински трудови герои, но сутринта гражданите на София са събуждани с техния вик „Млекаро-о-о!“

От всичкото мляко доставяно в столицата  около 30-40 % е доставяно в млекарници, болници, казарми и училища. На едро продават едва 124 души. В София млякото се провада в 330 постоянни млекарници през цялата година и в 80 сезонни млекарници – сладкарници и бозаджийници . Само 280 от тях имат млековарни .

Почти половин век у нас само занаятчиите млекари подобряват качеството на киселото мляко и предават своя занаят.

http://млечен-път-българия.ею/

 

 


Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Данон Мандра Чех Генезис Лаборатории