СТАТИСТИКА: Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2015 година

През 2015 година са произведени 74.5 милиона литра пакетирани млека за пиене, 128 404 тона заквасени млека, 51 089 тона бели саламурени сирена и 20 079 тона кашкавал


Изяли сме 321 млн. кофички кисело мляко през 2015 г. Това показват данни от проведеното от отдел "Агростатистика" на МЗХ наблюдение на дейността на млекопреработвателните предприятия на територията на България. Произведеното кисело мляко е 128, 4 хил. тона. Прясното мляко пък е било 74,5 млн. литра, в сравнение с 64 през 2014 г. Статистиката показва, че увеличенията са съответно с 6,4 % и 15,3 %. Произведените пресни пакетирани млека за пиене са с 15.3 % повече спрямо 2014 година


През 2015 година са произведени 74.5 милиона литра пакетирани млека за пиене, 128,4 хил. тона заквасени млека, 51 хил. тона бели саламурени сирена и 20 хил. тона кашкавал.


Данните от проведеното от отдел Агростатистика на МЗХ наблюдение на дейността на млекопреработвателните предприятия на територията на България показват, че през 2015 година са постъпили 516 милиона литра мляко за преработка, като 94.0% е краве, 3.6% - овче, 1.5% - козе и 0.6% - биволско. Увеличение спрямо 2014 година се отчита при преработеното количество краве мляко с 2.7%, при козето - с 1.4%, при биволското - с 7.8%. Преработеното овче мляко намалява с 25.1%. Намалението на количествата овче мляко, постъпило за преработка, се дължи до голяма степен на възникването, разпространението и последвалите мерки за ограничаване на заболяването син език по овцете. По-малкото количество постъпила суровина в мандрите обяснява и спада с 24% на производството на сирена от овче мляко.


Най-голямо е количеството преработено мляко в Южния централен район - общo 169 465 хиляди литра мляко, като се наблюдава ръст за района от 7.8 % спрямо предходната година. Следва Северният централен район, съответно със 113 143 хиляди литра мляко общо и ръст от 1.9 % спрямо 2014 година. Количеството на преработеното краве мляко е 157 253 хиляди литра в Южния централен район и 109 866 хиляди литра - в Северния централен.

 

През 2015 година по данни, предоставени от млекопреработвателните предприятия, освен посочените по-горе количества сурови млека по видове, в производството на млечни продукти  са вложени допълнително 18 966 хиляди литра сурово мляко, постъпило от държави членки на ЕС и трети страни, 12 318 тона концентрирано мляко, 2 924 тона мляко и сметана на прах и 6 066 тона млечен концентрат, който представлява вид концентрирано мляко с високо водно съдържание от това на стандартното концентрирано мляко. 


Генезис Лаборатории Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мандра Лесидрен ЕООД Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка