ТРЕТА ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ АГРОПРОМОШЪН И АМБ

Госпожа  Стела Скарлис, управител на  компания „Агропромоушън" пред вестник „Мляко+". 

„Агропромошън" по трета промоционална програма  на АМБ „Качествено европейско сирене"  е  прилагаща организация.
По новата промоционална програма „Качествено европейско сирене" АМБ и „Агропромошън" ще рекламират българско бяло саламурено сирене и кашкавал в ОАЕ, Аз
eрбайджан и Казахстан.

 

- Госпожо Скарлис, Асоциация на млекохпреработвателите в Блгария работи по трета промоционална програма  с  ръководената от Вас компания. Успешно приключихме програмите „Европейско сирене моля" и сега по „Европейски млечни продукти всеки ден", сега предстои още три години да работим съвместно и да реализираме новата промоционална програма „Качествено европейско сирене".  Как оценявате сътрудничеството и работата с Асоциацията ?

- Новата промоционална програма „Качествено европейско сирене", която стартира през септември и бе спечелена от Асоциация на млекопреработвателите в България  е трета , по която ще работим съвместно. Тези програми са  съфинансирани от Европейския съюз , българската държава и АМБ и са  насочена към трети страни.  Новите дне дестинации Казахстан и Азeрбайджан са предизвикателство за  реклама и намиране на нови пазари както за екипа, който ръководя, така и за Асоциация на млекопреработвателите в България.  Ръководената от мен компания - „Агропромощън има честта да работи  и изпълнява,  заложените дейности  по програмата от името на Асоциация на млекопреработвателите в България „Качествено европейско сирене" и съвместно да ги реализира.  Заложените мероприятия в програмата изискват  маркетингови проучвания и изследвания на пазарите в ОАЕ, Казахстан и Азърбайджан. Тези проучвания, както знаят специалистите, изискват много работа, организация и добро сътрудничество, както в тези държави, така и с нашия пратньор предлагащата организация - Асоциация на млекопреработвателите в България.


- Какви мероприятия са заложени за изпълнение на тригодишния период в новата програма „Качествено европейско сирене"?

- Заложените  мероприятия обвхащат четири групи дейности: информационни мерки, промоционални мерки, рекламни дейности и дейности по връзки с обществеността. Кампанияата на програмата е всеобхватна и мога със задоволство да кажа, че имаме отлично взаимодействие и сътрудничество с председателя, членовете , с администрация на Асоциация на млекопреработвателите в България и държавните структури в България. Всички дейности изискват добра кординация и точност, за да може да бъдат изпълнени заложените мероприятия според графика. Срещаме много добро разбиране и съдействие от административното звено. Вече е одобрено логото на кампанията. Подготвихме сценарии за производството на видеоклип, за изработката на който  благодарим на фирмите „ЧЕХ 99" и  „ЕлВи", които се отзоваха и направихме част от снимките, за отличната организация на АМБ.

 

- Какво трябва да направят фирмите, членове на АМБ, тъй като знаете, че млечният бранш не само в България, но и в цяла Европа е в стагнация?

- През целия период на изпълнение на  предишните две програми, а и сега се надява да бъде така, имаме отлично сътрудничество с фирмите  членове на Асоциацията. Техни мениджъри активно участваха в досегашните мерки и дейности, надявам се да са още по-кативни и креативни при изпълнение на новата програма „Качествено европейско сирене".  Предстоят изложения  в ОАЕ, Казахстан и Аpeрбайджан, както и делегации от тези страни, които ще посетят български млекопреработвателни предприятия, предстоят тематични вечери, кулинарни училища и много срещи с потенциални търговски партньори и бизнесмени от тези държави.

Програмата беше одобрена от институциите в  Република България и от Европейската комисия, и цели да предостави възможности на фирмите от   Асоциация на млекопреработвателите в България. Трябва да се знае, че програмата не продава, нито прави търговия, а посредством одобрените и утвърдени мерки активно промотира популярността на бялото саламурено сирене, кашкавала при това, произведените със стартова култура Lactobacillus Bulgaricus. Ето защо, за да извлекат ползи от промоционалните мероприятия и дейности , членовете на Асоциацията трябва не само да участват активно, но и да правят стъпките, следващи проявения интерес от чуждестранните контакти и партньори.

 

- Какво показва опитът Ви, за да се реализират  търговски контакти?

- Опитът ми недвусмислено сочи, че  са много  последващи стъпки след изложения и реализиране на други заложени дейности в програмата.  Те обяче, не са особено силна страна на бизнеса от  Балканите и че твърде широко е разпространено очакването, че ако „'чужденците" искат нашия продукт, то „те да ни търсят". Дълбоката ми увереност е, че ние заедно с АМБ трябва да обърнем това „пасивно" балканско поведение и фирмите да станат активната страна и да предложат своите продукти  в тези държави подобаващо.

В този момент на затруднено реализиране на млечни продукти е необходима още по-активна  работа и още по-тясно сътрудничество с вече направените контакти на търговци и предприемачи от ОАЕ и да надградим постигнатото до сега. Потенциал за реализация на българските млечни продукти в тези държави има, а и като се знае , че България е известна по света с киселото си мляко, с уникалния вкус на българското бяло саламурено сирене и кашкавал . Просто са необходими още малко усилия.

 

- Каква е равносметката за извършеното до сега от работата между „Агропромошън" и  АМБ"?

- Има малка доза сантимент към Асоциация на млекопреработвателите в България и  за мен това е много ценен партньор.  Първият промоционален проект за България - „Европейско сирене моля" започнахме и завършихме успешно  заедно. За  българския млекопреработвателен бранш той даде добъри резултати и беше  ефективен. Споделям, че благодарение на реализираните мероприятия по тази програма двойно се увеличи износа за Русия, независимо , че в периода  на проекта имаше забрана за износ от България , заради шапната епидемия. Жалко е сега, че има ембарго, защото след падането му ще трябва отново млекопреработвателните фирми да започнат отначало да създават контакти, да градят, разрушеното взаимно доверие през годините.

Аз и екипът на „Агропромошън" сме готови да съдействаме и да се отзовем на помощ на всяка фирма, член на Асоциация на млекопреработвателите в България, тъй като изграденото доверие през тези повече от шест години е голямо.  Смятам, че ни предстои  още много съвместна и ползотворна работа до края на периода по проекта „Качествено европейско сирене", а дай Боже здраве и  след това.

 

- На какво ще наблегнете при рекламните дейности по програма „Качествено европейско сирене"

 

- Всички мерки и дейности се поддържат една-друга и са взаимообвързани, така че да популяризират по най-добрия възможен начин тези забележителни млечни продукти. Ще съдържа подробна информация и фотографии от реализираните мероприятия. Кулинарните училища, тематичните вечери, презентирането на млечните продукти и на това, че са поризведени в България, като страна от единната европейска общност ще са акцент. Сега при вас се говори много в медиите за вредни храни. Ние също ще обърнем внимание в промоционалните си дейности, че българското бяло саламурено сирене и кашкавал са качествени и полезни храни за здравето както на подрастващите, така и на всички хора, които ги консумират. Ще покажем във видеофилмите как се произвеждат тези продукти от 100 % чисто качествено мляко, както и фермите в които то се добива - високо в планината. Ще покажем и природата на България и това също ще я популяризира като туристическа дестинация. Всички дейности , заложени в промоционалната програма „Качествено европейско сирене"  ще имат положителен ефект и в това уверявам не само млекопреработвателния бранш, но и управляващите в България и ЕК.

 


Мандра Лесидрен ЕООД Данон Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Млечни продукти с марка Димитър Маджаров