Томчо Томов, председател на НЦОК: Необходимо е професионалните стандарти да са част от професионалното обучение

36% от българите заемат длъжност, за която се изисква много по-ниска квалификация от тяхната. Това съобщи ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов по време на среща с директорите на професионалните гимназии в област Варна с участието на министъра на образованието Анелия Клисарова.  


Центърът за оценка на компетенциите на БСК  разработва професионални стандарти в близо 20 икономически сектора. Всички тези изисквания ще бъдат включени в професионалното средно образование и част от дисциплините във висшите учебни заведения, допълни Томов. „Всеки работодател сам си преценява, ние даваме стандартите, но те не са задължителни. Те след като ги разработят самите работодатели в сектора заедно с консултанти ги приемат за водещи и значими за тях. Но за образованието на нас ни се иска тези стандарти да бъдат взети под внимание, когато те формират своите учебни планове и програми този стандарт ще бъде интегриран с европейски професионални стандарти, с европейски изисквания за знания и умения в определени длъжности.", посочи Томов.


 „Ако трябва да се вземат спешни мерки за доближаване на професионалното образование до бизнеса, могат да се направят изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение. За по-сериозна реформа ще е необходимо първо да се приеме Закона за средното образование и след това към него да се адаптира Закона за професионалното образование и обучение", допълни министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. Обмисля се и идеята за въвеждане на защитени професии, по подобие на защитените училища. Това ще се отнася за непривлекателни професии, но от особена важност за държавата. Обучението по тези професии може да бъде мотивирано от държавата чрез отпускане на стипендии, коментира министър Клисарова.


Директорите на варненските професионални училища наблегнаха на необходимостта от сътрудничество с бизнеса и най-вече по отношение на практическата среда за усвояване на знания и умения по време на обучението. Паралелките в професионалното образование, които нямат точно 18 ученици да могат да съществуват и няколко бройки по-малко, поискаха още директорите, тъй като това е нещо, което може да стане с промяна на Наредба, а не да се чака приемането на новия закон. 


На срещата бяха обсъдени и други проблеми, като нелоялната конкуренция от Центровете за професионално обучение, недостигът на учители, качеството на професионална подготовка, въвеждане на гъвкави пътеки за професионална ориентация. Отделено беше специално внимание на дуалната система на обучение, валидацията на компетенции, знания и умения, придобити по неформален път, модулно обучение и така наречената кредитна система в професионалното образование, която да се обвърже с надграждането на знания и умения и учене през целия живот.  

 


Генезис Лаборатории Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Данон